ប្រអប់ផ្ទុក

 • Bamboo Expandable Drawer Organizer for Utensils Holder

  Bamboo Expandable Drawer Organizer for Utensils Holder

  ឈ្មោះផលិតផល៖ Bamboo Expandable Drawer Organizer for Utensils Holder
  ម៉ាក: NERO
  សម្ភារៈ៖ ឫស្សី
  ពណ៌៖ ដើម
  ទំងន់: ប្រហែល 1,5 គីឡូក្រាម
  ទំហំ 44x50x5; 40 x 34 x4 ; 39 x 36 x5 (L x W x H)

  តើមានអ្វីនៅក្នុងកញ្ចប់៖
  1 ឧបករណ៍រៀបចំថតពង្រីកឬស្សី។

  ប្រយ័ត្ន៖ ប្រយ័ត្នត្រូវខ្ទាស់ពេលពង្រីក។